Fara beint í efnið

Launþegi, réttindi og lífeyrir

Atvinnuleysi og nám (2)

Hætti einstaklingur námi án gildra ástæðna skal hann ekki fá greiddar atvinnuleysisbætur í tvo mánuði frá því að umsókn um atvinnuleysisbætur var móttekin. Hann á heldur ekki rétt á greiðslu tekjutengdra atvinnuleysisbóta.

Umsækjandi sem hefur áunnið sér lágmarksbótarétt og hefur að auki lokið námi sem hefur staðið yfir í a.m.k sex mánuði á sl. 12 mánuðum fær námið metið sem 13 vikna vinnuframlag. Heimild þessi getur einungis komið til hækkunar á bótahlutfalli umsækjanda einu sinni á hverju bótatímabili.
- Námsmenn sem hafa sannanlega lokið námi geta geymt bótarétt sinn í allt að 72 mánuði frá því þeir hættu störfum.

Staðfesting námsmanna á námstímabili

Yfirlýsing um námslok

Með undirritun staðfestir atvinnuleitandi að hafa lagt fram skýringar vegna námsloka og að í þeim megi finna fullnægjandi skýringar vegna námslokanna.

Vottorð um skólavist

Mikilvægt er að fram komi hvenær nám hefst og hvenær því líkur.
Ekki þarf að skrá tímabil hverrar námsannar fyrir sig ef um samfelldan námstíma er að
ræða. Ef rof verður á námi þarf að skrá hvert tímabil náms fyrir sig.
Gefa þarf upp hversu mörgum einingum er lokið.

Vottorð um skólavist á að senda til viðeigandi skrifstofu Vinnumálastofnunar, þar sem
atvinnuleitandi er skráður.

Þjónustuaðili

Vinnu­mála­stofnun